Lakossági nyelvtanfolyamok

Aktuális nyelvtanfolyamainkról érdeklődjön irodánkban 
 •  
A nyelvtanfolyamokról általában:
 •  
I. Nyelvek A Debreceni Nyelviskola lakossági nyelvtanfolyamok keretében az alábbi nyelvekből rendelkezik engedélyezett képzési programmal:
 • angol  ( E-000716/2014/C001, E-000716/2014/C009)
 • német  (E-000716/2014/C002, E-000716/2014/C010)
 • francia (E-000716/2014/C003)
 • magyar mint idegen nyelv  (E-000716/2014/C005)
 • olasz (E-000716/2014/C006)
 • orosz (E-000716/2014/C007)
 • spanyol E-000716/2014/C008)
II. Időtartam, időbeosztásA csoportos általános nyelvi tanfolyamok 60 órásak (1 óra = 45 perc). Az egyéni tanfolyamok 40 órásak.
 • Folyamatos kurzus: 4 hónapos, heti 2 x 2 óra vagy szombaton 1x4 óra 
 • Félintenzív kurzus: 2 hónapos, heti 3x3 óra 
 • Intenzív kurzus: 1 hónapos, heti 5x4 óra 
A tanfolyamok végleges időbeosztását a hallgatói igények alapján alakítjuk ki, az időpont-preferenciákat a jelentkezési lapon lehet jelezni. Megfelelő számú jelentkező esetén adott tudásszinten több csoportot is indítunk, így lehetőség van arra is, hogy a hallgatók válasszanak az időpontok és tanfolyami formák közül. A nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok intenzitása, óraszáma és időpontja a nyelvvizsgák időpontjához igazodik.
 •  
III. SzintfelmérésA csoportos kurzusok akkor hatékonyak, ha a résztvevők hasonló nyelvi szinttel és célokkal rendelkeznek, de egyéni hallgatóknál is fontos, hogy onnan folytassák a tanulást, ahol épp tartanak, se időt pazarolniuk, se hatalmasakat ugraniuk ne kelljen. A lehető legjobb eredmények érdekében tehát nem kezdő érdeklődőink egy írásbeli és szóbeli részből álló, körülbelül egyórás – ingyenes – szintfelmérésen vesznek részt, melyhez időpont-egyeztetés szükséges. A szintfelmérés nem egyenlő a próbanyelvvizsgával, de nyelviskolánkban arra is van lehetőség. További információ: Origó nyelvvizsgák.
 •  
IV. TandíjAz óradíjak kurzusonként fizetendők, ezen belül részletfizetési lehetőség nincs.Visszatérő hallgatóink 10% kedvezményt kapnak az óradíjból. Visszatérőnek számít az a jelentkező, aki előző év februárja óta legalább egy kurzusunkat elvégezte. Az aktuális árainkról az Árlista menüpont alatt tájékozódhat. A kurzus menete, a részvétel általános feltételei
 • Beiratkozott hallgatónak az számít, aki kitöltötte a jelentkezési lapot, befizette a tandíjat, illetve Felnőttképzési Szerződést kötött a nyelviskolával. (Jogviszony jön létre).
 • A hallgatók a beiratkozáskor megkapott információk alapján (helyszín, tanár neve, gyakoriság, órák időpontjai, használt tankönyv, csoport nyelvtudás-szintje) megkezdik a tanfolyamot.
 • Ha a Nyelviskola bármi okból változtatni szeretne a korábban kiadott feltételeken (szint, tanár, helyszín, időpont), akkor azt a kurzus megkezdése előtt jelzi a hallgatók felé. Ha a hallgató a változást nem fogadja el, a Felnőttképzési Szerződéstől elállhat, a Nyelviskola a befizetett tandíjat maradéktalanul visszafizeti.
 • Ha a Nyelviskola létszámhiány miatt nem tudja elindítani az adott csoportot, akkor a befizetett tandíjat a nyelviskola visszatéríti a hallgatónak.
 • Ha a hallgató szeretne bármely feltételen változtatni (időpont, szint, stb.), akkor a Nyelviskola megtesz minden tőle telhetőt az új igények kielégítésére, de erre nem áll módunkban garanciát vállalni.
 • Részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani, a tandíj egy összegben fizetendő a kurzus megkezdésekor. A befizetett tandíj az adott modulon belül (egyéni kurzus esetén 40, csoportos kurzus esetén 60 óra) a kurzus megkezdését követően nem fizethető vissza. A tandíjjal kapcsolatos további információkat a Felnőttképzési Szerződés tartalmazza.
 • Óraszám-garanciánk alapján nyelvtanáraink az adott helyszínen megtartják a nyelvtanfolyamot a szintfelméréssel, vagy a fél éven belül letett sikeres tanfolyamzáró vizsgával meghatározott szinten. 
 • Az órákat pontos időben kezdjük és fejezzük be, a hallgatóktól is elvárjuk a pontos megjelenést.
 • A hallgatóktól az óralátogatás és az órákon való aktív részvétel mellett házi feladatok elvégzését is elvárjuk a minőségi munkavégzés és a magas szintű végeredmény alapfeltételeként.
 • Az órákat a szakmai vezetők óralátogatások keretein belül ellenőrzik és minősítik, ezzel biztosítva a folyamatos magas színvonalú munkát.
 • A nyelvtanárok pontos naplót vezetnek a kurzus anyagáról, a hallgatók óralátogatásáról, fejlődéséről és teljesítményéről.
 • A kurzus végén a hallgatók zárótesztet írnak. Zárótesztet azok a hallgatók írhatnak, akik az órák minimum 80%-án részt vettek. A következő szintre való továbblépés feltétele, hogy a teszten minimum 60%-os eredményt érjenek el.
 • A kurzus befejeztével a Nyelviskola Tanúsítványt ad ki.
 • Panasz esetén a hallgatók a Nyelviskola irodájához fordulhatnak.
 • A kurzus befejeztével egy értékelőlap kitöltését kérjük hallgatóinktól, melyben elmondhatják véleményüket a tananyagról, tanárukról, az oktatás körülményeiről.
 • A beiratkozott hallgatók adatai a Nyelviskola adatbázisába bekerülnek. A Nyelviskola az adatokat bizalmasan, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, külső személyeknek át nem adja.