Gyakori kérdések

Mennyibe kerül a szintfelmérés és miből áll? A szintfelmérés nyelviskolánkban ingyenes. Minden jelentkező szintjét felmérjük, aki nem teljesen kezdő (ez igen ritka!). A szintfelmérés körülbelül 1 órát vesz igénybe, írásbeli és szóbeli részből áll. Nem vizsga, nem kell rá külön készülni, megbukni sem lehet! A szintfelmérést minden esetben nyelvtanárok végzik. Van beiratkozási díj? A tanfolyamokra beiratkozni (helybiztosítás!) a Jelentkezési Lap kitöltésével és a Felnőttképzési Szerződés aláírásával, valamint tandíjelőleg befizetésével lehet. A tandíjelőleg a teljes tandíj része, de regisztrációs díjnak minősül: ha a hallgató áll el a kurzustól, nem téríthető vissza. Ha a kurzus a nyelviskola "hibájából" nem indul (nincs elég jelentkező), a regisztrációs díjat visszafizetjük. Mikor kell befizetni a teljes tanfolyamdíjat? A tanfolyamdíjat legkésőbb a kurzus indulása előtt 3 nappal kell befizetni, készpénzben vagy átutalással. Van részletfizetés? Részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani, a tanfolyam díját egy összegben kell kifizetni. Hányan vannak egy csoportban? Vannak egyéni képzéseink, mini- (2-4 fő), kiscsoportos (5-8 fős) és normál csoportos (9-12 fős) tanfolyamaink. A csoportokat csak akkor tudjuk elindítani, ha a jelentkezési határidőig összejön a megfelelő kezdőlétszám. Kik lesznek a csoporttársaim? A Debreceni Nyelviskola felnőttképzési intézmény. A lakossági nyelvtanfolyamokon vegyes társaságra kell számítani: középiskolás, egyetemista, felnőtt dolgozó, nyugdíjasig minden korosztályú és foglalkozású hallgatót oktatunk – a sokféleség adja a varázsát! A csoportba sorolásnál a tudásszintet vesszük alapul. Természetesen speciális kurzusokon (pl. érettségi felkészítő, kismama-tanfolyam, nyugdíjas kurzus) a csoport lehet homogénebb. Hol lesznek az órák megtartva? Az órákat a belvárosban, jól megközelíthető helyszínen tartjuk. A Bethlen utca 39. sz alatti szervező irodánál 4 db tantermünk van (6, 8, 10, és 12 fősek). Tantermeink mindegyike fel van szerelve számítógéppel, SMART interaktív táblával, projektorral. Ezen felül bérelt vagy kihelyezett helyszíneken is oktatunk. Hány órás a tanfolyam? A kurzusok a résztvevők számától függően 40 (egyéni) vagy 60 (csoportos) órásak, 45 perces órákkal. A 40/60 órás tanfolyam-szakaszok egymásra épülnek. A továbblépés feltétele, hogy az adott óraszámú tanfolyam anyagából írt záróteszten minimum 60%-os eredményt érjen el a hallgató. Óraszám-garanciánk alapján a 40/60x45 perc megtartása után ér véget a tanfolyam. Pl. a 60 órát el lehet végezni 1 hónap alatt (intenzív kurzus), 2 hónap alatt (fél-intenzív kurzus), vagy 4-5 hónapos szemeszter kurzus keretében. Hova jutok el 40/60 óra alatt? A 40/60 óra az egy tanfolyam-szakasz, egy szervezési egység. Az átlag nyelvtanulónak teljesen kezdőtől 250-300 óra tanulásra van szüksége az alapfokú, további 300-350 órára a középfokú, plusz kb. 300 óra a felsőfokú nyelvvizsga szintje. A szintfelméréskor dől el, hogy kinek melyik 40/60 órás "lépcsőről” kell indulnia. Az önálló nyelvhasználat szintjét az alapfokú nyelvvizsga szintjével éri el a nyelvtanuló. Az első 40/60 óra után tehát még nem lehet nyelvvizsgázni, de minden út az első lépéssel kezdődik! Mi történik, ha hiányzom, vagy kimaradok a tanfolyamról? Ez előfordul. A hallgatótársak, a tanár e-mail-ben, telefonon segítséget tudnak adni a kimaradt anyag pótlásához. Szükség esetén korrepetálást is biztosítunk, illetve külön díj ellenében pótórákra is van lehetőség. Mi a garancia arra, hogy tényleg megtanulom a nyelvet? Semmi. A válasz nem túl diplomatikus – de így van. A nyelviskola a lehetőséget biztosítja – megfelelő oktatási körülményeket, kiváló tananyagokat és tanárokat. Tanulni viszont a hallgatónak kell! Aki rendszeresen jár órára, aktívan részt vesz az órai munkában, elvégzi a házi feladatait, keresi a tanórán kívüli nyelvgyakorlási lehetőségeket (filmek, könnyített olvasmányok, internetes gyakorlóanyagok, anyanyelvi beszélgetőpartner, stb.), az meg fog tanulni az adott nyelven. Némi nyelvterületi tartózkodás sem árthat… Hogy épül fel egy óra? Többnyire követjük a tankönyvek felépítését – ezek modern, kommunikáció-központú órák tartását teszik lehetővé. Igyekszünk a négy nyelvi alapkészséget párhuzamosan fejleszteni: a beszéd-, az íráskészséget, valamint az olvasás- és a hallás utáni értést. Tanítunk nyelvtant is (ez nélkülözhetetlen!), de a fő hangsúly azon van, hogy a hallgató elboldoguljon az életben, ha idegen nyelven meg kell oldania egy feladatot, legyen az egy e-mail megírása, vagy egy szituációban való adekvát részvétel. A magyart, mint közvetítő nyelvet használjuk, ha muszáj – főleg alacsonyabb szinten, de a kezdetektől törekszünk a lehetőség szerinti idegen nyelvű óravezetésre. Mennyit kell naponta foglalkozni a nyelvtanulással? Ahány kontakt órán részt vesz a hallgató, kb. annyit illene otthon foglalkoznia az anyaggal. Ha heti 4 órás kurzusra jár, akkor heti 4 órát, a napi 4 órás intenzív akkor hatékony, ha otthon még 3-4 órát tanul a diák (...és megint ajánljuk a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek kutatását: filmek, könyvek, internet….) Kik tanítanak? Az oktatók minden esetben egyetemet vagy főiskolát végzett, tapasztalt, gyakorló tanárok. Több éve tanítanak a nyelviskolában, új kollégák célnyelvi interjú és próbatanítás után kaphatnak csoportot. Rendszeresen vesznek részt belső és külső továbbképzéseken, konferenciákon, tankönyvbemutatókon. A legtöbb tanárunk vizsgáztatói gyakorlattal is rendelkezik (Euro, Origo, TELC, BME és LCCI vizsgáztatók, IELTS felkészítő tanárok). Milyen könyvből tanítanak? Angol nyelvtanfolyamainkat (általános angol, szaknyelvi kurzusok, nyelvvizsga-felkészítők) az Oxford University Press, a Longman, a Cambridge University Press vagy a Macmillan könyveiből tanítjuk. (New Headway, New English File, Inside Out, Solutions, International Express, stb.). Németórákat a Hueber és a Klett Kiadó könyveiből (Schritte, Themen Aktuell, Em sorozat, nyelvvizsga-felkészítő kiadványok). Otthoni olvasgatáshoz ajánljuk az – újabban CD melléklettel megjelenő – szintezett szókincsű, könnyített nyelvezetű olvasmányokat az Oxford, a Macmillan, a Longman vagy a Klett Kiadó gondozásában. Ezek korlátozott példányszámban kölcsönözhetők is irodánkban. Milyen szótárt vegyek? Először egy kis kétnyelvűt (pl. a Grimm, vagy az Akadémiai Kiadó szótárait), majd érdemes áttérni az egynyelvű szótárak használatára (Longman, Macmillan, Oxford szótárak). A tananyag árát tartalmazza a kurzusdíj? Nem. A kurzusdíj a tanár óradíját, a terembérletet, a rezsit és a kiegészítő anyagokat (fénymásolatok) tartalmazza. A tananyagokat 15% kedvezménnyel tudjuk beszerezni hallgatóink részére, nagykereskedő partnerünk segítségével. Ez a szótárakra, gyakorló könyvekre és a szintezett olvasmányokra is vonatkozik. Egy tankönyv általában két db 70 órás kurzusra elég, a könyv és munkafüzet ára 5.500-6.500 Ft között van.  A tananyag árát tartalmazza a kurzusdíj? Nem. A kurzusdíj a tanár óradíját, a terembérletet, a rezsit és a kiegészítő anyagokat (fénymásolatok) tartalmazza. Egy tankönyv általában több mint egy kurzusra elég.  Van-e nyelvvizsga a kurzus végén? A 40/60 órás tanfolyam-szakasz végén szintenként zárótesztet íratunk, illetve szóbeli vizsgát tesznek a hallgatók. Ennek alapján Tanúsítványt adunk ki, melyen szerepel a hallgató neve, a kurzus óraszáma, szintje, a tanított tankönyv, a tanár neve, az átvett anyag tételes felsorolása (szókincs, nyelvtan, nyelvi funkciók), a záróteszt százalékos eredménye és a hiányzott órák száma. Ez nem nyelvvizsga-bizonyítvány! Nyelvvizsgára – lehetőleg megfelelő nyelvtudás birtokában – külön kell jelentkezni az adott vizsgaközpontban. A Debreceni Nyelviskolában ORIGÓ, LCCI, Theolingua és IELTS nyelvvizsga tehető le, de más nyelvvizsgákról is szívesen adunk tájékoztatást