Tanáraink

A Debreceni Nyelviskola tanárai diplomás, nagy gyakorlattal rendelkező nyelvtanárok, akik a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének (NYESZE) szigorú minőségbiztosítási előírásainak megfelelően végzettségük igazolásával és szakmai önéletrajzzal pályázhatnak hozzánk. A pályázó tanárok a szakmai vezető által sikeresnek minősített célnyelvi interjút és próbatanítást követően kaphatnak munkát a nyelviskolánknál.Tanáraink túlnyomó többsége egyszersmind több nyelvvizsgarendszer akkreditált és gyakorló vizsgáztatója is, így hatékonyan tudják a különböző vizsgákra készülő hallgatókat segíteni céljaik elérésében.A nálunk oktató tanárok minden évben többször továbbképzéseken frissítik, bővítik szaktudásukat a minőségi munkavégzés érdekében, melyet rendszeres vezetőtanári óralátogatásokkal is igyekszünk biztosítani.