Nyelvvizsgák - ORIGÓ

Az ELTE ONYC (Origó Nyelvi Centrum), vagy korábbi nevén az ELTE ITK (ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ) a legrégebbi magyarországi nyelvvizsgaközpont, melynek Origó nevű nyelvvizsgája majdnem 30 nyelven tehető le az ország több városában különböző vizsgahelyeken, köztük a Debreceni Nyelviskolában is. A vizsgák modulszerűen működnek, ami a vizsgázó számára lehetővé teszi, hogy szóbeli (beszédkészség és hallott szöveg értése) és írásbeli (nyelvtan, szókincs, fordítás, íráskészség, olvasott szöveg értése) vizsgáját külön-külön is letehesse. A vizsga mindegyik típusban akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg összességében, s minden részfeladatra megkapja a pontszám minimum 40%-át. Mivel ez egy kétnyelvű nyelvvizsga, olyan nyelvtanulóknak javasoljuk, akik stabil nyelvtani tudással rendelkeznek, és fordítás terén is van némi tapasztalatuk - természetesen nyelvtanulói szinten. Azok számára is szerencsés ezt a vizsgát választani, akik időhiány vagy egyéb ok miatt nem tudják / akarják egyszerre letenni a szó- és írásbeli részét a vizsgának, vagy már sikeresen megszerezték valamely más nyelvvizsga szó- vagy írásbeli részét, és szeretnék kiegészíteni azt. Bár az utóbbi években egyértelműen nőtt az egynyelvű vizsgát letevők száma, továbbra is nagy számban választják az Origót, főleg a tizenévesek és a fiatalok.

Igény esetén nyelviskolánk bármilyen szinten szervez szóbeli Origó próbanyelvvizsgát. A részletekről, kérjük, érdeklődjön irodánkban!

Az ORIGÓ nyelvvizsga a Debreceni Nyelviskolában

A Debreceni Nyelviskola Kft. 2008. nyarától az ELTE ONYC (akkor ELTE ITK) Origó vizsgarendszerének bejelentett vizsgahelyeként működik. A vizsgára való jelentkezéshez Jelentkezési Lapot kell kitölteni, amely a Debreceni Nyelviskolában, mint vizsgahelyen átvehető. A Jelentkezési Lapot abba az intézménybe kell eljuttatni, ahol a jelentkező vizsgázni kíván (Debreceni Nyelviskola Kft., 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fsz. 5.), s mellékelni kell a vizsgadíj befizetéséről szóló csekkszelvény eredetijét, vagy átutalás esetén az átutalási megbízást.

A jelentkezési lapon a vizsgázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy szóbeli vizsgájáról hangfelvétel készüljön.

Vizsgatípusok:

Alap-, közép-, felsőfokú nyelvvizsga (mindhárom fokon)

Szóbeli vizsga: a jelölt beszédértés + beszédkészség mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. A beszédértést két helyen mérik: a bizottsági szóbeli vizsgán, illetve a gépi hang (labor) vizsgán.

Írásbeli vizsga: a jelölt az íráskészség + olvasott szöveg értése mérésére szolgáló feladatokat (nyomtatott szótárral), valamint közép-, és felsőfokon 50 feladatból álló nyelvtani, lexikai tesztet old meg (szótár nélkül).
FIGYELEM! A 2016 májusi vizsgaidőszakkal kezdődően egyik szinten sem lesz többé nyelvtani teszt az írásbeli Origó nyelvvizsgákon!

Komplex vizsga: a jelölt mind a négy készség mérésére szolgáló feladatokat old meg (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése).

Sikeres vizsga: a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg összességében, és minden részvizsga-feladaton minimum 40 %-ot elért.

VIZSGAJELENTKEZÉS:

- személyesen, papíralapon a Debreceni Nyelviskolában

- online a www.itk.hu weboldalon

(http://itk.hu/index.php?id=15&fomenu=8&menu=9&almenu=15&lang=hun)

 

2016. évi vizsgaidőpontok

Nyelviskolánkban szóbeli vizsgát angol, német, francia és holland nyelvből, írásbeli vizsgát bármelyik nyelvből szervezünk.

 

Az írásbeli vizsga időpontja

A szóbeli
vizsga
időpontja

 

Jelentkezési határidő

2016.01.09.

2016.01.08-16.

angol, eszperantó, francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok
egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok

Változás! A latin szóbeli vizsgák időpontjai a budapesti Vizsgaközpontban: január 5. és 6.

2015.12.07.

2016.02.06.

2016.02.05-13.

angol nyelv alap-, közép- és felsőfok
francia és német nyelv nyelv alap- és középfok
eszperantó nyelv középfok

2016.01.13.

2016.03.05.

2016.03.04-12.

angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok

2016.02.08.

 

 

2016.04.02.

2016.04.01-09.

angol, francia, latin és német nyelv alap-, közép- és felsőfok
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok

 

 

2016.03.07.

2016.04.01-29. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv alap-, közép- és felsőfok
2016.05.07. 2016.05.02-10. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok
angol, német és orosz nyelv alap-, közép- és felsőfok
2016.04.11.

 

2016.06.04.

 

2016.06.03-11.

angol, német és orosz nyelv alap-, közép- és felsőfok
eszperantó, francia, lovári (cigány), olasz, és spanyol nyelv alap- és középfok
egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok

 

2016.05.11.

 

2016.07.02.

 

2016.07.01-04.

angol nyelv alap-, közép- és felsőfok
német nyelv alap- és középfok

 

2016.06.13.

 

2016.08.06.

2016.08.03-06. angol és német nyelv alap- és középfok

 

2016.07.12.

2016.08.03-08. eszperantó nyelv középfok
2016.09.10. 2016.09.09-17. angol, francia és német nyelv alap-, közép- és felsőfok
eszperantó, lovári (cigány), olasz, orosz és spanyol nyelv alap- és középfok
2016.08.22.

 

 

2016.10.08.

2016.10.07-15. latin nyelv alap-, közép- és felsőfok
angol és német nyelv alap- és középfok
francia nyelv középfok
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok

 

 

2016.09.14.

2016.10.03-28. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv alap-, közép- és felsőfok
2016.11.05. 2016.11.04-12. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2016.10.10.
2016.12.03. 2016.12.01-03. angol és német nyelv alap- és középfok 2016.11.11.

A Vizsgaközpont az időpont változtatás jogát fenntartja!

 

Vizsgadíjak:
 

 

Szóbeli

Írásbeli

Komplex

Alapfok

10.500 Ft

11.500 Ft

22.000 Ft

Középfok

13.000 Ft

15.000 Ft

28.000 Ft

Felsőfok

14.500 Ft

16.500 Ft

31.000 Ft

 

További részletes információk, vizsgaleírások, mintafeladatok itt találhatók.

Nyelviskolánkban lehetőség van Junior nyelvvizsga letételére is, melyről bővebb információt az alábbi linken talál:  http://juniorvizsga.hu/index.html